Hubungi Kami


Pegawai Alumni
  • Nama : Encik Hishamuddin Shah Bin Ibrahim
  • Email : hishams@polimelaka.edu.my
  • Telefon : 06-3376000 / 013-3907205
  • Faks : 06-3376007
  • Web : www.polimelaka.edu.my

Waktu Bekerja
  • Isnin - Jumaat : 8.00 pagi sehingga 5.00 petang